Giới thiệugiá nhà thép dân dụng tuyệt vời muốn đưa ra cùng bạn những đóng góp của tôi cơi nới nhà khung thép

Cặp 1 cây thép hình đồng thời với cây đà môi cũ, liên kết chặt thanh thép này với đà môi bằng cách hàn chúng với phần thép đà. Hàn tiếp các thanh đà dọc và ngang với cây đà thép mới ghép này theo giới hạn ban công muốn cơi nới. Sau đó trải tấm cemboard dày 2cm lên hệ khung thép mới. Xây lại thành ban công mới, sau đó lát lại gạch web toàn ban công cho đồng màu. Bên dưới dùng thạch cao chống ẩm phủ các phần lồi thép, bả mastic, sơn nước khi cơi nới ban công.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Giới thiệugiá nhà thép dân dụng tuyệt vời muốn đưa ra cùng bạn những đóng góp của tôi cơi nới nhà khung thép”

Leave a Reply

Gravatar